Hình thức thanh toán

THÔNG TIN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

1. THANH TOÁN TIỀN MẶT

 • Thanh toán tại Cửa Hàng : Quý khách có thể đến mua hàng và thanh toán trực tiếp tại cửa hàng
 • Thanh toán tại nhà/nơi nhận hàng: Thanh toán cho nhân viên Giao hàng tại điạ điểm nhận hàng

2. HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG AGRIBANK

 • STK: 5200 2055 152 99
 • CHỦ TK: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
 • CHI NHÁNH ĐẮK LẮK

NGÂN HÀNG  ĐÔNG Á BANK

 • STK: 0110 166 975
 • CHỦ TK: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
 • CHI NHÁNH ĐẮK LẮK

NGÂN HÀNG Á CHÂU BANK

 • STK: 2437 14 389
 • CHỦ TK: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
 • CHI NHÁNH ĐẮK LẮK