Liên hệ

Nắng Design – Chuyên Kỹ Thuật Số
Điện thoại: 02623. 600 900
Địa chỉ: 75 Mạc Thị Bưởi – TP. BMT – DakLak
Email: nangdesign.baogia@gmail.com

Sáng từ: 7h30 ÷ 11h30
Chiều từ: 13h30 ÷ 17h30
(Nghỉ chủ nhật & các ngày lễ lớn)